Uppsala, 29 februari 2024

Idag släpper Adora ”Allt till Dig” i lovsångsserien Gemenskap. Skivan är den tolfte i serien och släpps i samband med en lovsångsgudstjänst i Roseniuskyrkan i Stockholm kl 19:00 ikväll.

Lugn, betjänande lovsång. Så vill Robin Castañeda Segerström presentera den nya skivan i lovsångsserien Gemenskap, där han står för sång, gitarr och arrangemang.

– Min tanke med det är att det är vad skivan handlar om, vi ger ALLT till Jesus, alla säsonger av livet, hela livet. säger Robin.

Robin har länge varit aktiv i lovsången i de sammanhang han är medlem. Förra året gick han lovsångsskolan i S:ta Clara under ledning av Bo Järpehag, där en längtan över att få bidra med mer inom lovsången började gro och som nu mynnar ut i en skiva i Adoras lovsångsserie Gemenskap.

”Allt till Dig” har Robin tonsatt ett par psalmer med nya melodier och nya, sparsamma arrangemang. Bland andra välbekanta lovsånger, som ”Herren är min starkhet”, ”Jag nu lämnar allt” och ”Vilken vän jag fann”, dyker även några nyskrivna sånger upp, tillsammans med den omtyckta ”Så länge jag lever” i nytt arrangemang.

Stilmässigt påminner skivan en hel del om Gemenskapsskivan ”Hjärtats lovsång” som var den andra skivan i serien.

Enkel lovsång som används i egna andakter, i böne- och hemgrupper och mindre sammanhang, eller bara i bakgrunden. Så får vi ofta höra att skivorna i lovsångsserien Gemenskap används. Det är precis så det är tänkt att de ska användas. Du ska kunna sjunga med själv i bilen, hemma, eller tillsammans med andra!

Skivan är inspelad och producerad av Robin Castañeda Segerström (Safemode) och mastrad av Daniel Munoz.

”Allt till Dig” ges ut av skivbolaget Adora idag, 29 februari och distribueras via JONO och Livets Ords Förlag.

Sånglista:
1. O kom låt oss tillbedja
2. Så länge jag lever
3. Ingenting får skilja mig från Dig
4. Du är helig
5. Herren är min starkhet
6. Jesus, min Herre, Dig vill jag älska
7. Jag vill ge Dig o Herre min lovsång
8. Allt till Jesus
9. Vilken vän jag fann / Du omsluter mig på alla sidor
10. Din frid skall aldrig vika

Länk:
CD: Adora Online