Uppsala, 15 september 2023

Idag släpper Adora ”Din godhet ska följa mig” i lovsångsserien Gemenskap. Skivan är den elfte i serien och följer sina föregångare, men plockar även in några nya sånger, mer instrumentala partier och ett par sånger är på engelska.

Enkel och avskalad lovsång för din egen andakt, för hemgruppen och för det mindre sammanhanget är ett behov som lovsångsserien Gemenskap har tagit tillvara på. Genom åren har Adora fått in mycket fin respons från lyssnare i alla åldrar, som berättar att de brukar börja dagen med någon av skivorna i sin andakt, eller på väg till jobbet i bilen. Nu utökas serien med ytterligare ett album.

”Din godhet ska följa mig” medverkar Benjamin Eliasson, Angel Baggerman, Filippa och Agnes Samuelsson, alla från Uppsala.

Välkända sånger som ”Kom, helig Ande (med renhet)”, ”Jag vill ge dig mitt liv” och ”Kom, Jesus kom” får sällskap av nya sånger:

Inledande sången ”Glory”, är skriven av Benjamin och den följs av ytterligare en ny sång, ”Halleluja (Din godhet ska följa mig)” och som avslutning landar skivan i fridfulla sången ”Peace”.

Förutom att fler nya sånger har fått mer utrymme än på tidigare skivor i serien, så har även flera sånger instrumentala partier. Något som är tänkt att som andrum, eller för att ge plats för din egen sång.

Enkel lovsång som används i egna andakter, i böne- och hemgrupper och mindre sammanhang, eller bara i bakgrunden. Så får vi ofta höra att skivorna i lovsångsserien Gemenskap används. Det är precis så det är tänkt att de ska användas. Du ska kunna sjunga med själv i bilen, hemma, eller tillsammans med andra!

Skivan är inspelad och producerad av Jonatan Samuelsson (Adora, Narnia) och mastrad av CJ Grimmark (Narnia, Jerusalem) på Lighthouse Mastering.

”Din godhet ska följa mig” ges ut av skivbolaget Adora idag, 15 september och distribueras via JONO och Livets Ords Förlag.

Sånglista:
1. Glory
2. Halleluja (Din godhet ska följa mig)
3. Kom, helig Ande (med renhet)
4. Helige Ande, vi är i din närhet
5. Jag vill ge dig mitt liv
6. Kom, Jesus kom
7. Jag älskar dig (och jag höjer min röst)
8. Jag tror på Jesus
9. Peace

Länk:
CD: Adora Online