Artister

Rebecka Aavanen

Rebecka Aavanen är född i Sverige, utanför Kumla, uppvuxen som missionärsbarn på Zanzibar i Afrika, flyttade till Uppsala med familjen som ung tonåring och bodde där till 2013 då hon gifte sig med Juhani och flyttade till Åland. Där bor paret idag tillsammans med sina två barn.

Sång och musik var tidigt en stor del av Rebeckas liv. I grundskolan fick hon höra country för första gången och sedan dess har den musikgenren haft en speciell plats i hennes hjärta. I gymnasiet började hon skriva egna sånger. En av dem blev kommande singeln “Walking”.

Rebecka blev mer aktiv inom lovsång när hon flyttade till Åland och att lovsjunga Gud är något som hon brinner för. Genom sin musik önskar hon förmedla vem Gud är, Hans kärlek till oss och uttrycka sin respons till den kärleken genom lovsång.

Drömmen om att vara artist, tog Rebecka tag i 2017 och har sedan dess spelat in sin musik när livet tillåtit – parallellt med familjeliv och genom pandemi. Erik Runeson, som tidigare bland annat har spelat in fler skivor i Adoras serie Gemenskap, har producerat skivan och spelar alla instrument. Mastering står CJ Grimmark (NarniaJerusalem) på Lighthouse Mastering för.

EP:n har release 16 september 2022 och innehåller Rebeckas fem egna sånger och givetvis återfinns en touch av country i musiken.

 

In English:

Rebecka Aavanen was born in Sweden, grew up as a missionary child on Zanzibar in Africa, moved to Uppsala, Sweden, with her family as a young teenager and lived there until 2013 when she married Juhani and moved to Åland. The couple lives there today with their two children.

Music were an early part of Rebecca’s life. In primary school she heard country for the first time and since then that music genre has had a special place in her heart. In high school, she began writing her own songs. One of them was the upcoming single “Walking”.

Rebecka became more active in worship when she moved to Åland and praising God is something she is passionate about. Through her music, she wants to convey who God is, His love for us and express her response to that love through worship.

The dream of being an artist, Rebecka took hold in 2017 and has since recorded her music when life allowed – in parallel with family life and through pandemics. Erik Runeson, who has previously recorded more records in Adora‘s series Gemenskap (Community), has produced the record and plays all instruments. Mastering is handled by CJ Grimmark (NarniaJerusalem) at Lighthouse Mastering.

The EP is scheduled for release in the autumn of 2022 and contains Rebecca’s own songs and of course there is a touch of country in the music.