Videos

Gemenskap – Nu är vi ett i Jesus

Fjärde skivan i Adoras lovsångsserie Gemenskap: “Nu är vi ett i Jesus”.
Therése Hörnqvist, Sofia Pettersen och Harald Høidahl leder sångerna tillsammans med musiker från både Sverige och Norge. De framför både några nyskrivna sånger men också, med största värme, flera välbekanta lovsånger.