Moderna tolkningar av tidlösa psalmer av Petter & Helena Alin: Saliga visshet har release 26 maj.