Adora Records

Musik

You Are My God

Köp musik

iTunes Livets Ords Förlag
  • Label: Harald Høidahl
  • Release: 19 Jul, 2009
  • Catalog No: ADOCD04

Första skivan med Haralds Høidahls lovsånger på engelska.

Detta är en samling med 11 lovsånger inspelade under 2004-2008. Flertalet av sångerna är från albumen Bara hos dig (2005) och Lovsånger (2009), men översatta till engelska. Bl a finns klassikerna Makten och äran (Power and Glory) , Ära vare Fadern (Blessed be the Father) samt titelspåret Du är min Gud (You Are My God) med.

Skivan innehåller dessutom två helt nya lovsånger – inledande My Redeemer Livesoch Precious Jesus.