Musik

Till hans namn ska folken…

Köp musik

iTunes Livets Ords Förlag
  • Label: Gemenskap
  • Release: 20 februari, 2012
  • Catalog No: ADOCD14

Detta är den femte skivan i lovsångsserien Gemenskap. Denna gång är det David Castañeda, Eric Liljero, samt makarna David och Emily Åhlén som kommer tillsammans i enkel, jordnära lovsång. Alla fyra sätter sin personliga prägel på sångerna och berikar skivan med variation.

Bland sångerna finns bl a den svenska översättningen Vår Gud; en efterlängtad inspelning av Chris Tomlin’s Our God, som var en av de mest spelade lovsångerna under 2011. Svenske Jonas Myrin har varit med och skrivit sången och tillsammans med Eric Liljero översatt den till svenska.

Skivan innehåller även helt nyskrivna lovsånger av de medverkande, samt välkända lovsånger i nya arrangemang.

I kontrast till sina föregångare är denna Gemenskapsskiva mer variationsrik, men har samma varma atmosfär.

– Det är en förmån att samlas med dessa fantastiska och begåvade lovsångare. Jag vet att vi alla har samma längtan att ära Gud med det vi har och vi hoppas att skivan får vara med att uppmuntra andra att själva gå in i sann tillbedjan. säger David Castañeda, som förutom att medverka på skivan även producerar.

Skivan är den femte i lovsångsserien Gemenskap. En lovsångsserie med fokus på avskalad lovsång från den lilla gruppen. Skivorna används ofta i bönegrupper, personliga andakter och mindre sammanhang som ”lovsångsledare”, men inspirerar även större sammanhang.

Sånglista:

1 Adonai – Preludium
2 Vår Gud
3 Inför din tron
4 Du är den högste över hela jorden
5 Det finns en himmel bortom här
6 I dig
7 Helig, helig, helig
8 Skapa ett rent hjärta (Ps 51)
9 Nothing but your love
10 Mitt hopp
11 Nära dig
12 Jag tillber dig allsmäktig Gud
13 Allt till Jesus