Musik

The Prodigal Son

Lyssna och ladda ner:

Streama/Ladda ner
  • Label: Joonatan & Therese Savolainen
  • Release: 7 maj, 2021
  • Catalog No: ADOCDS13

Joonatan & Therese Savolainen – The Prodigal Son

Makarna Joonatan & Therese Savolainen har många års erfarenhet som lovsångsledare, men släpper nu sin debutsingel som duo.

Lovsångsduon och det äkta paret Joonatan & Therese Savolainen har sjungit ihop sedan 2009 och har båda lång erfarenhet av aktivt engagemang i olika lovsångssammanhang. De har skrivit lovsånger tillsammans under några års tid och nu släpper de sin första debutsingel med titeln The Prodigal Son.

Singeln The Prodigal Son är skriven utifrån berättelsen om den förlorade sonen i Bibeln. Uppenbarelsen om Gud som vår Pappa samt Hans ovillkorliga kärlek har varit inspirationen för dem att skriva sina låtar. Inte minst gällande deras debutsingel som i stort sett handlar om Hans välkomnande armar, som tar emot oss vad vi än bär på.

Joonatan och Therese planerar att fortsätta spela in sina låtar och hoppas på att de ska ge människor hopp, tröst och tro. Deras bön är även att deras musik ska kunna leda människor till upplevelsen och uppenbarelsen om Guds kärleksfulla famn.

 

IN ENGLISH:

The couple Joonatan & Therese Savolainen have many years of experience as worship leaders, but are now releasing their debut single as a duo.

The worship duo and the married couple Joonatan & Therese Savolainen have sung together since 2009 and both have long experience of active involvement in various worship contexts. They have been writing worship songs together for a few years and now they are releasing their first debut single titled The Prodigal Son.

The single The Prodigal Son is based on the story of the prodigal son in the Bible. The revelation of God as our Father and His unconditional love have been the inspiration for the couple to write their songs. Not least regarding their debut single, which is mainly about His welcoming arms, which receive us no matter what burdens we may carry.

Joonatan and Therese plan to continue recording their songs and hope that they will give people hope, comfort and faith. Their prayer is also that their music will be able to lead people to the experience and revelation of God’s loving embrace.