Musik

Låt mig få höra om Jesus

Köp musik

iTunes Livets Ords Förlag
  • Label: Almroth & Viklund
  • Release: 19 juli, 2009
  • Catalog No: ADOCD05

Psalmerna, de enkla visorna och folksången – Vilken ovärderlig skatt de utgör för att sprida och etablera evangeliet i svenska hjärtan! Det är något att förundras över att i en tid då sekulariseringen grävt ur det kristna folkarvet och berövat hundratusentals människor kristen tro och livsstil, så lever kärleken till psalmer och andliga sånger kvar och växer sig starkare. Sångens makt att gå till hjärtat övervinner de många fördomar och tidstypiska motargument mot tron som slitit så hårt på den svenska folksjälen, den berör och väcker något inuti, mer än sentimentalitet och minnen av tidigare generationers fromhet, den väcker gudslängtan idag! Svensk väckelserörelse inom och utom den etablerade kyrkan har alltid varit en sjungande väckelse. Från de gamla folkliga koralernas tid under 1700-talet och ännu tidigare, ända till vår tids ungdomliga lovsångskultur har sången varit och är ett starkt och finstämt instrument för att fånga hjärtan. I många av de moderna strömningarna inom musik och litteratur kan vi se en ökande fascination över vår historia inte minst den medeltida. Att anspela på psalmtraditionens tonspråk är mycket vanligt också bland de allra mest moderna musikskaparna. Allt detta lämnar en öppning för den kristna sången från många sekler tillbaka att kunna beröra ännu idag, inte bara för att vi ska undfly historielösheten och känna närheten till våra kristna rötter och fäder utan för att vi ska uppleva kraften i det tidlösa budskapet i våra dagar!

Jag valde att låta arrangemangen av sångerna växa fram utifrån improvisation kring repetitionerna och inspelningen, min bön var att få vara inspirerad av Den Helige Ande och Maria Almroths sätt att närma sig text och melodi. De ackompanjemang som framförs på skivan skrevs ned i minnet under arbetets gång. Johan Eckeborn var här till ovärderlig hjälp för att kunna hitta fram till en väl avvägd stil och inramning för varje enskild sång. Min tanke var att hitta en koppling till 1800-talets romanssång och med något av Franz Schubert och för vissa av sångerna de svenska nationalromantikerna i bakhuvudet, fånga den tidlöshet som den klassiska musiken lever i. Jag ville att pianot skulle tala i färger och klanger som en orkester, förstärka det som sjungs och ta vara på de melodiska och harmoniska motiv som finns i sångerna. Jag hoppas att du ska uppskatta resultatet , att undret ska få ske igen i ditt hjärta och du sjunger med: ”Låt mig få höra om Jesus…”

Daniel Viklund