Musik

Din godhet

Lyssna här:

Spotify
  • Label: Joonatan & Therese Savolainen
  • Release: 31 mars, 2023
  • Catalog No: ADOCDS15

Joonatan & Therese Savolainen – Din godhet

Makarna Joonatan & Therese Savolainen släpper sin andra singel med sångerna “Hosianna” och “Din godhet” / “Hjärtats Herre och Kung”.

Lovsångsduon och det äkta paret Joonatan & Therese Savolainen har sjungit ihop sedan 2009 och har båda lång erfarenhet av aktivt engagemang i olika lovsångssammanhang. De har skrivit lovsånger tillsammans under några års tid och nu släpper de sin andra singel med titeln Din godhet.

Joonatan och Therese planerar att fortsätta spela in sina låtar och hoppas på att de ska ge människor hopp, tröst och tro. Deras bön är även att deras musik ska kunna leda människor till upplevelsen och uppenbarelsen om Guds kärleksfulla famn.

 

IN ENGLISH:

The couple Joonatan & Therese Savolainen have many years of experience as worship leaders, but are now releasing their second single as a duo.

The worship duo and the married couple Joonatan & Therese Savolainen have sung together since 2009 and both have long experience of active involvement in various worship contexts. They have been writing worship songs together for a few years and now they are releasing their second single titled Din godhet.

Joonatan and Therese plan to continue recording their songs and hope that they will give people hope, comfort and faith. Their prayer is also that their music will be able to lead people to the experience and revelation of God’s loving embrace.