Musik

Allt vårt lov

Köp musik

Adora Online iTunes
  • Label: Team Koinonia
  • Release: 4 juni, 2017
  • Catalog No: ADOCD23

Skivan Allt vårt lov från Uppsala Pingst är helt på svenska och innehåller flera tidigare outgivna sånger tillsammans med några nyöversatta sånger. Skivan är tänkt att ge en smak av en Koinoniakväll i Uppsala Pingst samt även sporra till lovsång och tillbedjan.

I Uppsala Pingst är musiken en vital del av gudstjänstlivet. Musiken fyller många funktioner och musiklivet vill man ska vara såväl rikt som brett.

Förutom söndagsgudstjänsten samlas församlingen även regelbundet till lovsångsgudstjänst som man kallar för Koinonia, ett grekisk ord som talar om en hjärtlig gemenskap och som användes för att beskriva de första kristnas gemenskap.

– Här möts vi som Guds folk för att tillsammans och mitt i vardagen närma oss Gud i tron på att han också närmar sig oss, säger Frida Björk, som står i spetsen för Koinonia, och fortsätter:

– Där får vi uttrycka oss och samtidigt ta emot den frid som övergår allt förstånd. Tillsammans är vi inför honom som själv lade grunden för gemenskapen. Vi hoppas och tror att skivan ska få bli till välsignelse och inspiration för små och stora lovsångsteam såväl som för den enskildes andaktsliv, avslutar Frida.