Artister

House On A Hill

Lovsångskollektivet House On A Hill under ledning av Johannes Karlsson (Safemode) och makan Johanna startade 2020, men båda har lång erfarenhet av aktivt engagemang i olika lovsångssammanhang.

Johannes har tidigare bland annat producerat skivan Med lyfta händer av Simeon Thelander och Samuel Lundell, som gavs ut i Adoras lovsångsserie Gemenskap.

Debutsingeln Trofast Gud, gavs ut för att peka på vår mäktiga Skapare, som håller allt i sin hand, även om världen just nu skakas. Kaos och ovisshet håller människor i ett stadigt grepp på många håll i världen, men Gud är trofast. Han har allt under kontroll. Han består och är en fast pelare i livets mitt, som vi kan hålla fast vid.

 

IN ENGLISH:

The worship collective House On A Hill led by Johannes Karlsson (Safemode) and his wife Johanna started in 2020, but both have long experience of active involvement in various worship contexts.

Johannes has previously produced the album Med lyfta händer (With Lifted Hands) by Simeon Thelander and Samuel Lundell, which was released in Adora’s worship-series Gemenskap (Community).

The debut single Trofast Gud (Faithful God), was released to point to our mighty Creator, who holds everything in his hand, even though the world is currently shaking. Chaos and uncertain circumstances hold people steady in its grip in many parts of the world, but God is faithful. He has everything under control. He remains and is a solid pillar in the middle of life, which we can hold on to.