Artister

CJ Grimmark

CJ Grimmark är en svensk gitarrist. Han har spelat med flera inflytelserika band inklusive Narnia, Saviour Machine, Jerusalem, Tourniquet, Rob Rock och Michael Sweet. Han har också varit en speciell gästgitarrist på Narnia-kollegan Christian Liljegrens sidoprojekt som Divinefire, Audiovision, The Waymaker och Flagship. 2007 spelade han in sitt debutsoloalbum med titeln Grimmark, där han också sköter sång. Grimmarks spelstil, särskilt på Narnias tidigare verk, jämförs ofta med Yngwie Malmsteens nyklassiska metallstilar.

Grimmark är huvudkompositören i Narnia, och även låtskrivare. Grimmark är också krediterad som producent på flera av Narnias album.

Grimmark har blivit en mycket hyllad gitarrist inom hårdrocksmusikgenren i takt med att fler människor exponeras för hans gedigna tekniska förmågor, vilket kan exemplifieras av det faktum att han är krediterad för att ha spelat varje instrument på Narnias första album, Awakening, och hans unika tillvägagångssätt att införliva ett nyklassiskt sound i sin musik.

2017 flyttade familjen Grimmark till Norge. När han bosatte sig där började han bygga om sin studio, med fokus på produktion, mix- och mastering-tjänster. Sedan dess har han mastrat album för flera artister, som Christian Liljegren, Viva med medlemmar från Jerusalem, Narnia och XT, Martin Simsons Destroyer of Death med Rob Rock, Jørn Lande och Anders Johansson.

 

In English:

CJ Grimmark is a Swedish guitarist. He has appeared with several influential bands including NarniaSaviour MachineJerusalemTourniquetRob Rock, and Michael Sweet. He also has been a special guest guitarist on fellow Narnia bandmate Christian Liljegren‘s side projects like DivinefireAudiovisionThe Waymaker, and Flagship. In 2007, he recorded his debut solo album titled Grimmark, where he also handles the lead vocals. Grimmark’s style of playing, especially on Narnia’s earlier work, is often compared to the neo-classical metal stylings of Yngwie Malmsteen.

Grimmark is the main composer in Narnia, and also songwriter. Grimmark is also given credits as a producer on several of Narnia’s albums.

Grimmark has become a highly acclaimed guitarist in the hard rock music genre as more people are exposed to his solid technical abilities, which can be exemplified by the fact that he is credited for playing every instrument on Narnia’s first album, Awakening, and his unique approach towards incorporating a neo-classical sound into his music.

In 2017, the Grimmark-family moved to Norway. When settled there, he started to rebuild his studio, with focus on production, mix- and mastering-services. Since then he has mastered albums for several artists, like Christian LiljegrenViva featuring members of JerusalemNarnia and XTMartin Simson’s Destroyer of Death featuring Rob RockJorn Lande and Anders Johansson.