Adora Records

Musik

Ett enat folk, en ny sång

Köp musik

iTunes Adora Online
  • Label: Gemenskap
  • Release: 31 Maj, 2009
  • Catalog No: ADOCD03

Idén till skivan föddes utifrån en längtan hos Bo Järpehag, att samla lovsångsledare och tillsammans tillbe Gud. Lovsångsledare från olika sammanhang, men med samma hjärta.

Flera av de medverkande bidrog med sånger och under några dagar tillbringar man tid att tillsammans på ett enkelt, avskalat och hjärtligt sätt spela in dessa live i studio. Resultatet är ett akustiskt sound med vardagsrumskänsla, som bygger på vacker enkelhet, intim och hjärtlig lovsång.

Grunden i musiken utgörs av akustiska gitarrer. Bl a bidrar Per-Kjetil Farstad, musikprofessor från Norge, med vackert spel på klassisk gitarr. På toppen förgyller Lars Berg, som till vardags spelar på Kungliga Operan i Oslo, med smakfulla toner på sin oboe.

Resultatet blir ett rikt och vackert, men samtidigt enkelt och inbjudande sound, där man känner sig delaktig och välkommen att själv sjunga med i lovsångerna.

Medverkande är Bo och Elsa Järpehag, Micke och Åsa Fhinn, Jonas Stenlund, Johnny och Lena Trossö, Lars Berg, Per-Kjetil Farstad, Viola Grafström, Hasse Lindberg, Peter Wagnberg och Heléne Kallryd.